Tagarchief: najaarsles

Najaarslessen: maak nu kennis met Feldenkrais!

In september, oktober en november organiseren wij 10 voordelige lessen Feldenkrais in Utrecht. Deze lessen zijn een leuke manier om kennis te maken met de Feldenkrais methode en worden verzorgd door stagiaires van Tjitske de Boer.
Zie ook http://www.feldenkraiscentrumutrecht.nl

De Feldenkrais Methode wordt gebruikt om:
· behendigheid te ontwikkelen en flexibiliteit te bevorderen
· persoonlijke denk- en bewegingspatronen helder te maken, waardoor de keuze voor andere mogelijkheden zichtbaar worden
· blessures of beroepsklachten te voorkomen of te verminderen
· zintuiglijke waarneming te verscherpen en je leervermogen te ontwikkelen

Najaar 2014: Groepslessen op dinsdagavonden
Waar:         Feldenkrais Centrum Utrecht
Adres:        1e Atjehstraat 2, 3531 SK Utrecht
Telefoon:   030 2947766
data:         9, 16, 23 en 30 sept; 7, 14, 21 en 28 okt;  4 en 11 nov 2014
tijd:         19.30 uur tot 20.45 uur

kosten 10 lessen:      € 50 bij opgave én betaling voor 5 sept
kosten na 5 sept:      € 7 per (losse) les
betaling naar:         T. C. de Boer, NL53 INGB 0003260885
aanmelden en info: feldenkraiscentrumutrecht

Wat is Feldenkrais?
Feldenkrais is een praktische en efficiënte methode om te leren met aandacht te bewegen. Veel bewegingen – groot en klein – zijn zo vanzelfsprekend, dat we ze achteloos maken. Dag in dag uit, zonder erbij na te denken. En we merken niet of die bewegingen ons lichaam belasten of niet. Onze aandacht ligt bij wát we moeten doen, niet bij hóe we bewegen. Feldenkrais kijkt juist naar het hóe; naar de talloze bewegingsmogelijkheden waarover we beschikken.

Feldenkrais is een leerproces:
· We ontdekken hoe we bewegen, via nieuwe en ongewone, eenvoudige en speelse bewegingscombinaties (liggend of zittend op de grond).
· We ervaren waarin we onszelf belemmeren en hoe we óók kunnen bewegen.
· We worden ons bewust van de manier waarop bewegingen verlopen, van de relatie tussen skelet, spieren, zenuwstelsel en onze manier van waarnemen, voelen en denken.
· We leren hoe een beweging efficiënter, gemakkelijker en vloeiender is te maken.

Feldenkrais gaat uit van de eenheid van lichaam en geest: een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken, waarnemen en voelen. En andersom. Moshé Feldenkrais koos voor de ingang via het fysieke omdat daar veranderingen gemakkelijker waar te nemen zijn. Feldenkrais is bewust worden door bewegen.

De Feldenkrais Methode wordt op twee manieren toegepast, in groepslessen en individuele lessen:
Groepslessen: tijdens deze lessen bewegen we binnen de grenzen van ons eigen comfort op dezelfde nieuwsgierige wijze als een kind het eigen lichaam, de wereld en alle mogelijkheden ontdekt. De lessen lokken een doelmatiger gebruik van ons lichaam uit, met als effect een lichter en gemakkelijker bewegen. En de wetenschap dat jezelf invloed hebt op hoe je beweegt en keuzes maakt.
Individuele les: we gebruiken dezelfde principes als bij de groepslessen op zoek naar welke unieke manieren van bewegen er zijn voor de persoon en wat het beste werkt. Het werken binnen grenzen van comfort en het gewaarworden van onszelf op andere manieren dan gewoonlijk wordt hier ook toegepast, echter hier in een één op één situatie. Met de handen worden lichaamsdelen of het lichaam als geheel bewogen. Dit bewegen via aanraking gebeurt met de kleren aan.

Kom je een keer meedoen om het zelf te ervaren? Wil je deze informatie doorsturen/-geven naar mogelijk geïnteresseerden?

Met vriendelijke groeten,

Inga Schneider, Romina Cavallo, Rio Watanabe, Anica Warmerdam, Louise Marius en Katheline Rotte

Advertentie